Mănăstirea Berislăvești


DESPRE PROIECT

MĂNĂSTIREA BERISLAVEȘTI

Numărul apelului de proiecte
POR/2016/5/5.1/1

Tipul asistenței financiare nerambursabile solicitate
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Programul operațional
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 2014-2020
Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiții POR 2014-2020
Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Obiectiv Specific
Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Beneficiar Unitatea de cult „Mănăstirea Berislăvești”
Titlul proiectului „Consolidarea, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului Monument Istoric - Mănăstirea Berislăvești”

Data începerii şi finalizării proiectului: 
01.04.2016 – 28.02.2023

Mănăstirea Berislăvești, în calitate de beneficiar, a primit finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

În data de 22.12.2017, a fost încheiat Contactul de Finanțare nerambursabilă cu Autoritatea de Management “Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene” și Organismul Intermediar “Agenția pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia”, pentru realizarea proiectului de investiții „CONSOLIDAREA, RESTAURAREA, CONSERVAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI MONUMENT ISTORIC - MĂNĂSTIREA BERISLĂVEȘTI” - Cod SMIS 117637.

Valoarea totala a proiectului este de 20.510.448,80 lei, din care 20.062.499,11 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă: contributia UE - 17.401.147,19 si contributia nationala - 2.661.351,92;

Prin această investiție, s-a urmărit consolidarea, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului Mănăstirii Berislăvești, cod VL-II-a-A-09665, cu statutul de ansamblu istoric grupa A, datat în intervalul 1754-62, în scopul creșterii numărului anual de vizitatori cu peste 5%.

Rezultatele asteptate ale proiectului:

• Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea și restaurarea Obiectivului de patrimoniu de importanta locală - Biserica cu dublul hram „Sf. Trei Ierarhi” şi „Sf. Mc. Gheorghe”, cod VL-II-m-B-09665.01;
• Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea și restaurarea Obiectivului de patrimoniu de importanta locală - Stăreția (și anexele alipite acesteia înspre vest), cod VL-II-m-B-09665.02;
• Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea și restaurarea Obiectivului de patrimoniu de importanta locală - Turnul clopotniță, cod VL-II-m-B-09665.03;
• Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea și restaurarea Obiectivului de patrimoniu de importanta locală, Zidul de incintă, cod VL-II-m-B-09665.04;
• Creșterea numărului mediu de vizitatori pe an cu peste 5% în perioada de durabilitate a proiectului;
• Digitizarea obiectivului de patrimoniu restaurat în cadrul proiectului, in perioada de implementare a proiectului;
• Realizarea unui sistem de iluminare arhitecturală care să pună în valoare componentele ansamblului.

 

Proiectului „CONSOLIDAREA, RESTAURAREA, CONSERVAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI MONUMENT ISTORIC - MĂNĂSTIREA BERISLAVEȘTI"


are în vedere crearea unor avantaje competitive la nivel regional și local, contribuind la dezvoltarea turismului cultural/religios, precum și la creșterea numărului de vizite la acest obiectiv de patrimoniu.


 

GALERIE FOTO